Den digitala väktaren

Den digitala väktaren placeras på en 18 meter hög mast och övervakar, dokumenterar och larmar vid incidenter, dygnet runt, året runt, oavsett väder- och ljusförhållanden. Kameracentralens operatörer ser livebilder i realtid, så fort något oegentligt dyker upp, sen kan de följa händelsen genom att styra kameran och vidta rätt åtgärd.

Med hjälp av intelligent videoanalys kan vi på ett effektivt sätt snabbt detektera obehöriga på övervakat område, och tack vare intelligensen minimeras även antalet fellarm. Genom att kameran ronderar området (teknisk rondering) bevakas din egendom dygnet runt på ett sätt som traditionell bevakning/rondering inte klarar av.

  •  Under 2013 greps 49 förövare av polis under pågående brott tack vare vår lösning
  •  Över 1 100 driftsatta anläggningar
  •  Övervakar en yta 500 – 160 000 kvm
  •  Larmar innan något har hänt
  •  Teknik och människa i optimalt samarbete

Ett egenutvecklat bevakningssystem i kombination med en intelligent termokamera har på tre år skapat ett teknologiskt nytänkande inom bevakningsbranschen – Den digitala väktaren!

Den digitala väktaren

TSS - Total Secure Solutions

En lösning hos Safe Solutions AB har sin utgångspunkt i att identifiera RÄTT lösning för just dig och din verksamhet.

Vi tar ett långsiktigt totalansvar för våra kunders säkerhet och trygghet och erbjuder tjänster och produkter genom hela kedjan - förebygga, skydda, hantera tillträde, övervaka och åtgärda.

Du får bara en faktura på månadshyran och har en utsedd kontakperson hos Safe Solutions.

SaaS

Security as a Service, eller säkerhet som en tjänst för att prata svenska, innebär att Safe Solutions blir din totala tjänsteleverantör vad gäller säkerhet och övervakning av din verksamhet.

Du får en mer kostnadseffektiv lösning för bevakningen jämfört med vad flera andra aktörer kan erbjuda dig var för sig. Kostnaden fördelas som en månadshyra i stället för att du låser kapital i en stor investering, dessutom är kostnaden fullt avdragsgill som driftskostnad. Du får en faktura och du har en kontaktperson.